...

Pentru că am trecut prin atât de multe, de fiecare dată când am eșuat, visele mele și încrederea în oameni au fost spulberate, cum pot să mai am încredere în oameni?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.