...

“Cine se cunoaște pe sine cunoaște pe Domnul său”

 

În discursul său, Imamul Ali  a acordat prioritate cunoașterii omului însuși decât cunoașterii Domnului său.

Scopul autocunoașterii este de a disciplina oamenii să se angajeze în moralitate nobilă, să dobândească și să împodobească virtuți, iar atunci când o persoană se recunoaște prin multe defecte și imperfecțiuni, este un motiv pentru a reforma practicile și calificările teoretice.

Cunoașterea de sine este cel mai important factor în descurajarea propriilor dorințe, iar această cunoaștere le permite celor care se cunosc mai bine decât alții să se dedice limitelor lor divine și să nu le depășească.

a mai spus imamul Ali: “Sunt uimit de cel care nu se cunoaște pe sine cum spune că îl cunoaște pe Domnul!”

Cine nu se cunoaște pe sine și nu-și cunoaște greșelile, cum poate cunoaște limitele legale ale lui Dumnezeu și poruncile Lui care trebuie respectate pentru a se apropia de măreția sa?

https://www.joculvietii.ro/rezervacinesunteu/care-este-scopul-autocunoasterii-cine-sunt-eu/
post

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.